65292 - Τα γούστα

Ν. Λυγερός

Τα γούστα
είναι
ανθρώπινα
στοιχεία
που δεν μπορεί
να ελέγξει
η κοινωνία
και γι’ αυτό
πρέπει
να τα προσέχεις
και να τα προστατεύεις
ειδικά
όταν είναι
το μόνο
που έχουν
οι μικροί
άνθρωποι.