65293 - Όσο πιο πολλά μαθαίνεις

Ν. Λυγερός

Όσο πιο πολλά μαθαίνεις
για τους παρελθοντιστές
τόσο πιο πολύ
καταλαβαίνεις
ότι είναι
ανθρώπινοι
και αθώοι
γιατί πάντα
αγαπούν
την ουσία
της ιστορίας
ακόμα
κι αν η κοινωνία
έχει ξεχάσει
τα πάντα
λόγω
του συστήματος.