65305 - Οι ασκήσεις

Ν. Λυγερός

Οι ασκήσεις
μουσικής
δίνουν
έμφαση
σε τεχνικές
δυσκολίες
των δακτυλισμών
για να μπορείς
μετά
να παίξεις
πιο ελεύθερα
τα κομμάτια
που αγαπούν
οι δικοί σου
γιατί αγγίζουν
βαθιά
την ψυχή τους.