65310 - Όταν έχεις προβλήματα

Ν. Λυγερός

Όταν έχεις προβλήματα
μεθοδολογίας
μην κοιτάς
το μέγεθος
της απαίτησης
αλλά
αξιοποίησε
τη στρατηγική
για να βρεις
την ουσία
του θέματος
και να γράψεις
συνοπτικά
το πρέπον
για τη συνέχεια.