65314 - Οι σημειώσεις

Ν. Λυγερός

Οι σημειώσεις
του έργου
βοηθούν
τους συμμαθητές
σε σημεία
που θα είχαν
ξεχάσει
αν δεν είχαν
καταγραφεί
για να μη χαθούν
έτσι
μετά
μπορούν
να στηριχθούν
πάνω τους
για να εξελιχθούν.