65315 - Στο Go

Ν. Λυγερός

Στο Go
η έννοια
της περικύκλωσης
είναι θεμελιακή
και γι’ αυτό
η πολιορκητική
του Rimland
είναι πλαίσιο
εφαρμογής
ακόμα
κι αν δεν φαίνεται
λόγω
της ύπαρξης
της Κίνας
και της Ρωσίας
στο Heartland.