65319 - Τα κατεχόμενα

Ν. Λυγερός

Τα κατεχόμενα
πρέπει
να τα μάθουν
και οι μικροί
άνθρωποι
για να μάθουν
ποιο είναι το πρέπον
για τη συνέχεια
της απελευθέρωσης
της Κύπρου
αλλιώς
θα παραμείνουν
παρατηρητές
μιας πραγματικότητας
που αλλάζει
μόνη της.