65320 - Το άδειο αεροδρόμιο

Ν. Λυγερός

Το άδειο αεροδρόμιο
έδινε το στίγμα
της εποχής
αφού ακόμα
περιμέναμε
τους πιο καθυστερημένους
να προστατευτούν
έτσι τα μέτρα
έδειχναν την πραγματικότητα
χωρίς φίλτρο.