65321 - Όλες οι ώρες

Ν. Λυγερός

Όλες οι ώρες
ήταν μια προετοιμασία
για να μπορούμε
να φτάσουμε
εγκαίρως
στον προορισμό μας
και οι αίθουσες
αναμονής
μεταμορφώθηκαν
σε αίθουσες
ετοιμότητας.