65323 - Η επαναφορά

Ν. Λυγερός

Η επαναφορά
του δικτύου
της Ανθρωπότητας
ξεκίνησε
αλλά δεν έχει
ολοκληρωθεί
ακόμα
αφού θα πρέπει
πρώτα
το εμβόλιο
να προστατέψει
όλους τους ανθρώπους.