65324 - Τα καταστήματα

Ν. Λυγερός

Τα καταστήματα
που είναι ανοιχτά
είναι ελάχιστα
στο αεροδρόμιο
έτσι φαίνεται
ακόμα καλύτερα
ποια αντέχουν
την πίεση
της κατάστασης
διότι μόνο τώρα
φαίνεται
η ανθεκτικότητα.