65325 - Επιλέγουμε

Ν. Λυγερός

Επιλέγουμε
πιο στρατηγικά
τις επαφές μας
για να είναι εφικτή
η αποστολή μας
όπου υπάρχει
ανάγκη
για το μέλλον
και γι’ αυτό
βασιζόμαστε
στους δεσμούς.