65329 - Οι ασκήσεις

Ν. Λυγερός

Οι ασκήσεις
πάνω στο τσέλο
σου κάνουν
καλό
αφού βλέπεις
μια ανθρώπινη
διάσταση
που θα είχε
παραμείνει
αόρατη
αλλιώς.