65330 - Κάθε βλέμμα

Ν. Λυγερός

Κάθε βλέμμα
έχει αποκτήσει
άλλη σημασία
τώρα
που βρίσκεται
πάνω
από μια μάσκα
αφού βλέπεις
ότι περιμένει
την απελευθέρωση.