65332 - Η διαφάνεια του έργου

Ν. Λυγερός

Η διαφάνεια του έργου
φαίνεται απόλυτα
όταν μπορείς
να μιλήσεις ανοιχτά
σε μικρούς ανθρώπους
χωρίς να φοβηθούν
το βάθος του αγώνα
κι εκεί μεταχαίρεσαι
για την απέραντη
χαρά τους.