65334 - Δεν υπάρχουν

Ν. Λυγερός

Δεν υπάρχουν
περιττές
σημειώσεις
όταν είσαι
της ουσίας
γιατί κρατάς
μόνο
το απαραίτητο
για την ανακατασκευή
της μνήμης
μέλλοντος.