65335 - Απλά πράγματα

Ν. Λυγερός

Απλά πράγματα
αποκτούν
βαθύτερη έννοια
σε κατάσταση
κρίσης
και αυτό
είναι θεμελιακό
για την ιστορία
της Ανθρωπότητας
που δεν σταματούν
οι αυταρχικές
κοινωνίες.