65336 - Δεν έδινες

Ν. Λυγερός

Δεν έδινες
απαραίτητα
σημασία
στην ουσία
γιατί δεν ήξερες
να την διακρίνεις
ενώ τώρα
εντός της πανδημίας
αντιλαμβάνεσαι
ότι μόνο αυτή
αξίζει.