65337 - Η ασφάλεια

Ν. Λυγερός

Η ασφάλεια
των μέτρων
φαίνεται
λόγω
αποτελεσματικότητας
που παρουσιάζουν
οι αριθμοί
ανεξάρτητα
από οποιαδήποτε
ανώφελη
συζήτηση.