65338 - Αν το όργανο

Ν. Λυγερός

Αν το όργανο
μουσικής
έχει καρφωθεί
μέσα
στη μνήμη σου
τότε η μουσική
θα συνεχίζει
να ζει
και μέσα
στη νοημοσύνη σου.