65339 - Στην υψηλή μαγειρική

Ν. Λυγερός

Στην υψηλή μαγειρική
μια συνταγή
είναι παρτιτούρα
που πρέπει
όχι μόνο
να εκτελέσεις
αλλά να δώσεις
και την ερμηνεία σου
για να φανεί
η προστιθέμενη
αξία.