65349 - Μία λεπτή μνήμη

Ν. Λυγερός

Μία λεπτή μνήμη
παραμένει
μνημοσύνη
ακόμα
κι αν δέχεται
πιέσεις
από τη λήθη
επειδή
έχει μέσα της
κομμάτια
της ίδιας
της Ανθρωπότητας.