65350 - Με τις στιγμές

Ν. Λυγερός

Με τις στιγμές
που περνούν
βλέπεις
και τη σημασία
της δράσης
όταν αυτή
θέλει
υλοποίηση
για να ζήσει
η συνέχεια.