65351 - Μετά την καθυστέρηση

Ν. Λυγερός

Μετά την καθυστέρηση
λόγω των μέτρων
καταπολέμησης
της πανδημίας
ήρθε η απογείωση
για το πρώτο
ενδιάμεσο
της αποστολής
πέρα των ορίων
λόγω ανάγκης.