65354 - Το παραμορφωμένο παιδί

Ν. Λυγερός

Το παραμορφωμένο παιδί
είχε ήδη μέσα του
στοιχεία των χαμαιλεόντων
αλλά τώρα
είχε αποκτήσει
και τα εφτά
ξύλινα
παραλληλεπίπεδα
χάρη
στην επίλυση
του προβλήματος.