65357 - Κάθε εικόνα

Ν. Λυγερός

Κάθε εικόνα
του Πάρκου
σε έφερνε
πιο κοντά
στην αφηρημένη
έννοια
του Παραδείσου
όπως υπήρχε
εδώ και αιώνες
στην ιστορία
της Ανθρωπότητας.