65358 - Και ο μικρός

Ν. Λυγερός

Και ο μικρός
άνθρωπος
μπορεί
να προσφέρει
αν μάθει
πώς λειτουργεί
η Ανθρωπότητα
και πώς
αντιστέκεται
στις επιθέσεις
της βαρβαρότητας
κατά των αθώων.