65359 - Τα κατεχόμενα

Ν. Λυγερός

Τα κατεχόμενα
δεν είναι
μία κατάρα
αλλά ένας στόχος
για τον αγώνα
της ελευθερίας
έτσι ξέρεις
ποιος είναι
ο ρόλος σου
μπροστά
στο τείχος.