65360 - Είναι πράξη

Ν. Λυγερός

Είναι πράξη
βαρβαρότητας
να μην ομολογείς
εξ αρχής
ότι ξέρεις
που βρίσκονται
τα κορμιά
μερικών
αγνοούμενων
εξαιτίας
της πολιτικής.