65362 - Διαβάζεις τους θρύλους

Ν. Λυγερός

Διαβάζεις τους θρύλους
αλλά δεν δίνεις
σημασία στην ουσία τους
και θεωρείς
ότι είναι μόνο
ιστορίες για μικρούς
ενώ εμπεριέχουν
στοιχεία
της ιστορίας
της Ανθρωπότητας
που ξεπερνά
τις κοινωνίες.