65365 - Πόσο αργά

Ν. Λυγερός

Πόσο αργά
μπορείς
να μιλήσεις
και να παραμείνεις
κατανοητός;
Αυτό είναι
το πρόβλημα
της βραδύτητας
που συνδυάζεται
με τη βαθύτητα.