65367 - Και η Ευρώπη

Ν. Λυγερός

Και η Ευρώπη
πρέπει να είναι
ανεξάρτητη
από πολιτικές
σκοπιμότητες
όταν υπάρχει
ανάγκη
δικαιοσύνης
για το μέλλον
των λαών
που προστατεύει.