65368 - 189

Ν. Λυγερός

Αυτός ο αριθμός
δόθηκε
στον Gandhi
όταν η Αυτοκρατορία
τον έβαλε
φυλακή
επειδή
προστάτευε
τα δικαιώματα
του λαού του.