65369 - Το έργο

Ν. Λυγερός

Το έργο
που παράγει
ένας αγώνας
το αξιολογεί
η Ανθρωπότητα
και όχι
οι κοινωνίες
γιατί είναι
ανίκανες
να δουν
το μέλλον.