65370 - Το ίχνος

Ν. Λυγερός

Το ίχνος
του αγώνα
κατά του Σχεδίου Ανάν
μεγαλώνει
με τα χρόνια
γιατί φαίνεται
όλο και πιο ξεκάθαρα
πόσο θεμελιακός
ήταν για το μέλλον
της Κύπρου.