65372 - Και πάνω στο τραίνο

Ν. Λυγερός

Και πάνω στο τραίνο
ανακαλύπτεις
τη φύση
και την πατρίδα σου
αν θέλεις
πραγματικά
να βοηθήσεις
αλλιώς
περίμενε
ν’ αλλάξει
η πραγματικότητα.