65373 - Αν ξεχνάς

Ν. Λυγερός

Αν ξεχνάς
τον λαό σου
την ώρα
του αγώνα
δεν πολεμάς
για αυτόν
αλλά μόνο
για σένα
και δεν υπάρχει
καμία ανάγκη.