65374 - Μην αφήνεις

Ν. Λυγερός

Μην αφήνεις
κανένα πίσω
όταν μιλάς
για τον λαό
και άσε
τα κομματικά
που δεν τον αγγίζουν
γιατί δεν πρόκειται
να σ’ ακολουθήσει
όταν συμβιβάζεσαι.