65378 - Αν δεν πιστεύεις

Ν. Λυγερός

Αν δεν πιστεύεις
πραγματικά
γίνεσαι εύκολα
δογματικός
γιατί είναι
ο μόνος τρόπος
να υποστηρίξεις
το απαράδεκτο
έτσι ξέρεις τώρα
ποιο είναι
το πρέπον.