65381 - Η ολοκλήρωση

Ν. Λυγερός

Η ολοκλήρωση
ενός αγώνα
δεν φαίνεται
στα ενδιάμεσα
στάδια
γι’ αυτό
περίμενε
ανθεκτικά
χωρίς
να γονατίσεις.