65382 - Μη ξεχνάς

Ν. Λυγερός

Μη ξεχνάς
πώς απελευθερώθηκε
μια ολόκληρη
Ινδία
χάρη
στο έργο
της μεγάλης
ψυχής
και τη θέληση
της ουσίας.