65385 - Πότε πείστηκες

Ν. Λυγερός

Πότε πείστηκες
ότι η Μακεδονία
θα απελευθέρωνε
την Ελλάδα
από τον ζυγό
της βαρβαρότητας;
Γιατί η πίστη σου
φάνηκε μόνο
όταν έπεσε
το σύστημα
που καταπατούσε
την πατρίδα.