65388 - Η υπενθύμιση

Ν. Λυγερός

Η υπενθύμιση
του αγώνα
είναι σημαντική
γιατί κάποτε
μια μικρή
ενίσχυση
μπορεί
να πείσει
έναν ολόκληρο
λαό
να απελευθερωθεί.