65391 - Όλες οι μάχες

Ν. Λυγερός

Όλες οι μάχες
θέλουν
προετοιμασία
γιατί είναι
απαιτητικές
και αυτό
σημαίνει
ότι πρέπει
από πριν
να ξέρεις
τι θέλεις.