65393 - Η προσπάθεια

Ν. Λυγερός

Η προσπάθεια
είναι η αρχή
πρέπει όμως
να συνεχιστεί
με την υπέρβαση
για να υπάρξει
ολοκλήρωση
του έργου
χάρη
στον αγώνα.