65395 - Οι μεγάλοι αγώνες

Ν. Λυγερός

Οι μεγάλοι αγώνες
δείχνουν
την αξία τους
σε βάθος χρόνου
γιατί μόνο έτσι
φαίνεται
το ίχνος
που άφησαν
εντός της ιστορίας
της Ανθρωπότητας.