65399 - Το ινστιτούτο

Ν. Λυγερός

Το ινστιτούτο
πάντα
έτοιμο
να δράσει
απέκτησε
επιπλέον
εξοπλισμό
για να είναι
ακόμα
πιο σύγχρονο
το βλέμμα
των παρελθοντιστών.