65406 - Οι μικρές λεπτομέρειες

Ν. Λυγερός

Οι μικρές λεπτομέρειες
δείχνουν
και μια μορφή
αγάπης
αφού αποδεικνύουν
ότι έδωσες
σημασία
σε απίθανα
σημεία
με το χέρι σου.