65407 - Το 1924

Ν. Λυγερός

Το 1924
βρέθηκες
στο νησί
και δεν ξέχασες
την εικόνα
που σου χάρισε
το χωριό
έτσι ο πίνακάς σου
αποτελεί
απόδειξη
της ζωντάνιας του.