65412 - Το βλέμμα

Ν. Λυγερός

Το βλέμμα
καρφωμένο
στο όραμα
του Παύλου Μελά
που έγινε
πραγματικότητα
μετά από έναν αιώνα
συνειδητοποιούμε
τη δύναμη
της ανάγκης
για συνέχεια.